Επικοινωνία

Τοποθεσία
Λ. Κηφισίας 37-39
Μαρούσι 151 23
Αθήνα

Τηλέφωνα
213 13 31 304

Email
epiteliki@civilprotection.gr

Χάρτης

Κατάλογος

Τμήμα: Προϊστάμενος
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Παντελής Κοροσιάδης Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής 2131510144 pkorosiadis@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Μαίρη Κουτσούμπα Αν. Προϊσταμένη 2131331247 mkoutsoumpa@mou.gr
Ελισσάβετ Κωνσταντάκου Αν. Προϊσταμένη 2131331301 ekonstantakou@mou.gr
Βασιλική Παπαλέξη Στέλεχος 2131331240 vpapalexi@mou.gr
Χριστίνα Ηλιοπούλου Στέλεχος 2131331243 crhiliopoulou@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Εύη Στρουμπούλη Αν. Προϊσταμένη 2131331101 estroumpouli@mou.gr
Λάμπρος Πέττας Στέλεχος 2131331302 lpettas@mou.gr
Βλάσιος Κόνδης Στέλεχος 2131331249 vkondis@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Μαρία Βέργη Αν. Προϊσταμένη 2131331241 mvergi@mou.gr
Λευτέρης Παπασταυρινούδης Στέλεχος 2131331304 lpapastavrinoudis@mou.gr
Ελένη Βέρρου Στέλεχος everrou@civilprotection.gr