2 Προμήθεια 5 νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL515 προς αντικατάσταση των Canadair 215