Οργανόγραμμα

  1. Παντελής Κοροσιάδης

    Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

    Προϊστάμενος

    1. Μαίρη Κουτσούμπα

      Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

      Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

      1. Χριστίνα Ηλιοπούλου

        Στέλεχος

        Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

      2. Ελισσάβετ Κωνσταντάκου

        Στέλεχος

        Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

      3. Ιωάννης Χατζηδημητρίου

        Στέλεχος

        Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

      4. Αικατερίνη Παππά

        Στέλεχος

        Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

      5. Πολυξένη Κοσμά

        Στέλεχος

        Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

    2. Εύη Στρουμπούλη

      Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

      Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

      1. Λάμπρος Πέττας

        Στέλεχος

        Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

      2. Μαρία Σπανέα

        Στέλεχος

        Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

      3. Βησσαρίων Ζαχαράκης

        Στέλεχος

        Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

      4. Γεώργιος Ραπτάκης

        Στέλεχος

        Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

    3. Μαρία Βέργη

      Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

      Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

      1. Λευτέρης Παπασταυρινούδης

        Στέλεχος

        Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

      2. Ελένη Βέρρου

        Στέλεχος

        Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

      3. Στεφανία Κουσίδου

        Στέλεχος

        Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης