Οργανόγραμμα

 1. Παντελής Κοροσιάδης

  Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

  Προϊστάμενος

  1. Μαίρη Κουτσούμπα

   Αν. Προϊσταμένη

   Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   1. Βασιλική Παπαλέξη

    Στέλεχος

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

  2. Ελισσάβετ Κωνσταντάκου

   Αν. Προϊσταμένη

   Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   1. Χριστίνα Ηλιοπούλου

    Στέλεχος

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

  3. Εύη Στρουμπούλη

   Αν. Προϊσταμένη

   Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   1. Λάμπρος Πέττας

    Στέλεχος

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   2. Βλάσιος Κόνδης

    Στέλεχος

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

  4. Μαρία Βέργη

   Αν. Προϊσταμένη

   Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

   1. Λευτέρης Παπασταυρινούδης

    Στέλεχος

    Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

   2. Ελένη Βέρρου

    Στέλεχος

    Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης